„Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas jest największym źródłem dobrego samopoczucia.”

Hipokrates
KILKA SŁÓW O MNIE

O MNIE

Człowiek i jego ciało w centrum nieustannej uwagi

PAWEŁ BERGEL

ZGŁĘBIAM LUDZKĄ NATURĘ

Od 20 lat pracuję z ciałem i z każdym rokiem widzę coraz lepsze efekty swojej pracy. Po przez ciągły rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, zaobserwowałem jak wiele w terapii może pomóc odpowiednia diagnostyka  i  właściwy  dobór  zabiegów.  Szukanie  nowych  rozwiązań
i terapii skłoniło mnie do poszukiwania alternatywnych metod leczenia zahaczających o medycynę naturalną oraz medycynę niekonwencjonalną. Dzięki tak szerokiemu spektrum informacji, które udało mi się zebrać, zauważyłem  jak  dużą  rolę  w  terapii  odgrywają zaburzenia emocjonalne
z którymi boryka się każdy z nas. Zdobyta wiedza i praktyka pozwoliła mi stworzyć własny model terapii opierający się o techniki manualne, oraz hipnoterapię. Jest to przestrzeń w której każdy Pacjent czuje się komfortowo, a dzięki kilku sesjom terapeutycznym może zmienić swoje życie i zdrowie bez względu na to jaka dysfunkcja go dotyka.

DOŚWIADCZENIE

POCZĄTEK

Absolwent studiów medycznych Collegium Medicum UJ w Krakowie na kierunku Medycyna Ratunkowa.

Terapeuta po szkole medycznej Studium Terapii Zajęciowej, Dyplomowany Masażysta.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.

Terapeuta manualny oraz Chiropraktyk – tytuł zawodowy.

Obecnie na IV roku studiów podyplomowych, kierunek Medycyna Osteopatyczna, Akademia Osteopatii Kraków.

Dotychczasowe  wykształcenie  rozwinęło  we  mnie  pasję do ciała ludzkiego, biomechaniki i występowania dolegliwości bólowych. Ukończyłem szereg kursów  podnoszących  kwalifikacje  oraz  nadal  nieustannie  się  kształcę, co pozwala mi patrzeć jeszcze szerzej na przyczynę występowania dolegliwości.

KURSY / SZKOLENIA

  • Osteopatia i Chiropraktyka (trzy moduły) – GWSH Katowice – D.O. Patryk Wiśniewski, D.O. Jakub Modliszewski
  • Osteopatia Kranialna – Terapia czaszkowo-krzyżowa, Polish Canadian CranioSacral Therapy Institute – Osteopata, Naturopata Bożena Przyjemska
  • Akupunktura medyczna – Suche igłowanie, GWSH Katowice – D.O. Patryk Wiśniewski, D.O. Jakub Modliszewski
  • Zastosowanie diagnostyki obrazowej (RTG, USG, TK, MR) kręgosłupa i kończyn. Diagnostyka urazów oraz chorób przewlekłych – Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – dr n. med. Michał Podgórski
  • Kurs hipnozy analogowej – Akademia Doskonalenia Zawodowego „Naturopata” – Grzegorz Halkiew
  • Podstawy hipnozy – Towarzystwo hipnozy terapeutycznej i badań nad hipnozą GTH POLSKA – Dr. Anna Trzcieniecka-Green, Bożena Hanik
  • Hipnoza – wybrane techniki indukcji, ich możliwości i ograniczenia – THTiBnH
  • Metody komunikacji w hipnozie – THTiBnH
  • Techniki wyobrażeniowe w hipnozie – THTiBnH
  • Teoria i praktyka stosowania sugestii w hipnozie – THTiBnH
  • Metafory w hipnozie – THTiBnH
  • Hipnoza w uzależnieniach – THTiBnH
  • Hipnoza z dziećmi – THTiBnH
  • Terapia par – THTiBnH
  • Wprowadzenie do metody H.I.T.T. Wernera Meinholda – THTiBnH
  • Zastosowanie hipnozy – THTiBnH
  • Psychosomatyka – THTiBnH
  • Superwizje dla hipnoterapeutów – THTiBnH
  • Ból – zastosowanie hipnozy w leczeniu bólu – THTiBnH
  • Depresja – THTiBnH
  • Faza symbiotyczna – Leczenie Metodą H.I.T.T – THTiBnH
  • Masaż klasyczny stopień I – podstawowy – dr Marian Gawinek
  • Masaż klasyczny stopień II – zaawansowany – dr Marian Gawinek
  • Masaż segmentarny – dr Marian Gawinek
  • Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi – dr n. med. Małgorzata Pihut
  • Masaż bańką chińską – GUA SHA – Centrum szkoleniowe HEROS
  • Terapia kobiet w ciąży w modelu holistycznym (cztery moduły) – Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe „Spasja” – mgr. Dawid Marciniak
  • Terapia wisceralna brzucha – ITCM DAO Kraków wg. prof. dr Aleksandra Ogułowa – MD Olga Kozińska
  • Hipnorodzenie i jego znaczenie w położnictwie – Hypnos Institute – mgr Kaja Krawczyk
  • Ciąża i poród w hipnozie – THTiBnH
  • Techniki Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi H.I.T.T. w fazie symbiozy wewnątrzmacicznej-Claudia Manzini-Egger
  • Praca ze snami i duchowością w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi H.I.T.T. Claudia Manzizi-Egger
  • Trauma jako egzystencjalna rana w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi H.I.T.T. Claudia Manzizi-Egger
  • The Silva Method „Silva Life System Program” – Andrzej Wójcikiewicz
  • The Silva Method „Ultra Seminar” – Andrzej Wójcikiewicz
  • Qigong – „I stopień Chi Kung” – Izabela E.Paletko